Blog

Czy złożenie w akcie notarialnym przez małżonka oświadczenia, że nabył nieruchomość ze środków z majątku osobistego jest przeszkodą do ustalenia w sprawie o podział majątku wspólnego, że wchodzi ona w skład majątku wspólnego?

W toku sprawy o podział majątku wspólnego można żądać ustalenia, że w skład majątku wspólnego stron wchodzi nieruchomość nabyta w czasie trwania wspólności majątkowej przez jednego z małżonków, pomimo, że złożył ona w akcie notarialnym oświadczenie, że nabywa ją ze środków z majątku osobistego. Z przepisu art. 31 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika bowiem domniemanie prawne, że przedmioty nabyte przez jednego z małżonków w czasie trwanie wspólności ustawowej wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków. Zatem z uwagi na powyższe domniemanie to małżonek, który twierdzi, że nabył taką nieruchomość ze środków stanowiących jego majątek osobisty musi wykazać, że tak właśnie było.

Kategoria:

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies