Blog

Co w sytuacji, gdy nieruchomość została zasiedziana w czasie trwania wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej?

Może zdarzyć się taka sytuacja, że jeden z małżonków jeszcze przed zawarciem małżeństwa wszedł w posiadanie samoistne nieruchomości, jednakże upływ terminu zasiedzenia zakończył się w czasie, gdy pozostawał on już w związku małżeńskim, a między stronami istniała wspólność majątkowa małżeńska.

Pojawia się wówczas pytanie, czy nieruchomość ta wejdzie w skład majątku osobistego tego małżonka czy też stanie się składnikiem jego majątku wspólnego? W sytuacji, gdy bieg terminu zasiedzenia zakończył się w czasie trwania wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej wówczas własność takiej nieruchomości wejdzie w skład majątku wspólnego stron. Nastąpi to również w sytuacji, gdy bieg terminu zasiedzenia zaczął się przed powstaniem wspólności majątkowej. Co ważne - nie ma znaczenia przy tym czy tylko jeden z małżonków był posiadaczem samoistnym nieruchomości czy też oboje władali nią samoistnie. Z tym, że jeżeli posiadaczem samoistnym nieruchomości był tylko jeden z małżonków to wówczas wystarczającym jest, ażeby to on wystąpił do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia.

Kategoria:

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies