Prawo Gospodarcze

prawo gospodarcze

Kancelaria, którą prowadzi adwokat Magdalena Kuraś, oferuje szeroko pojęte doradztwo prawne w zakresie rejestracji i przekształcania spółek i otwierania jednoosobowych działalności gospodarczych jak również podczas likwidacji tych podmiotów.

Kancelaria w rzetelny sposób opiniuje umowy i analizuje umowy występujące w obrocie gospodarczym jak również podejmuje się reprezentacji w sprawach gospodarczych. W kręgu zainteresowania prawnika znajdują się wszelkie spory wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umów cywilnych, w tym kwestie związane z dochodzeniem ewentualnego odszkodowania.