Blog

Czy już sam spadek dochodów uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej przez obowiązanego do alimentów może być przesłanką do żądania przez niego obniżenia świadczenia alimentacyjnego?

Może zdarzyć się taka sytuacja, że dochody przedsiębiorstwa osoby zobowiązanej do świadczenia alimentacyjnego ulegną zmniejszeniu. Pojawia się w związku z zaistnieniem takiej sytuacji - pytanie czy jest to okolicznością przemawiającą za zmniejszeniem ciążących na niej alimentów. Samo zmniejszenie dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej przez obowiązanego do alimentów działalności gospodarczej nie jest samoistną przesłanką do ich obniżenia. Może bowiem być tak, że pomimo tego, że jego dochody są mniejsze to jednak nadal są na tyle wysokie, że pozostają w jego możliwościach majątkowych. Dopiero taki spadek dochodów stanowiłby okoliczność uzasadniającą zmniejszenie świadczenia alimentacyjnego, który uzasadniałby przyjęcie, że płacenie przez niego dotychczasowych alimentów rzeczywiście wykracza poza jego możliwości finansowe.

Kategoria:

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych