Blog

Co można rozumieć pod pojęciem ważnych powodów, o których mowa w art. 43 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego?

Jak to wynika z przepisu art. 43 § 2 KRO jedną z koniecznych przesłanek ustalenia nierównych udziałów stanowią ważne powody za tym przemawiające. W związku z tą kwestią pojawia się pytanie – co pod tym pojęciem można rozumieć? Z pewnością będzie to takie zachowanie małżonka - oczywiście tego, który w mniejszym stopniu przyczynił się do powstania majątku wspólnego - jakie w świetle zasad współżycia społecznego uzasadniać będzie zasadność skierowanego przeciwko niemu żądania ustalenia nierównych udziałów. Zatem pod pojęciem ważnych powodów, o których mowa art. 43 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mieścić może się w szczególności uchylanie się od przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, uchylanie się od zatrudnienia, zaciąganie zobowiązań, trwonienie majątku wspólnego czy też dopuszczanie się niegospodarności w zarządzie majątkiem wspólnym. Nie będzie mieścić pod omawianym pojęciem nieprzyczynianie się do powstania majątku wspólnego, które jest wynikiem przyczyn od małżonka niezależnych lub przez niego niezawinionych.

Kategoria:

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych