Blog

Czy w postępowaniu w sprawie o podział majątku wspólnego może zostać wydane postanowienie częściowe obejmujące tylko niektóre ze składników majątku wspólnego stron?

W sprawie o podział majątku wspólnego może zostać wydane postanowienie częściowe obejmujące tylko niektóre składniki majątku wspólnego stron, z tym, że orzeczenie to powinno obejmować nie tylko rozstrzygnięcie o przyznaniu danego składnika jednemu z uczestników, ale również rozliczenia z tego tytułu. Zatem sąd przyznając uczestnikowi w postanowieniu częściowym dany składnik majątkowy powinien orzec o dopłacie (spłacie), a nie poprzestać jedynie na orzeczeniu, że rozliczenie z tego tytułu nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie o podział majątku wspólnego. Poza tym należy pamiętać też o tym, że nie można dokonać w orzeczeniu rozstrzygającym o podziale majątku wspólnego waloryzacji dopłaty (spłaty) zasądzonej w postanowieniu częściowym. Natomiast, jeżeli chodzi o postanowienie wstępne to w sprawie o podział majątku wspólnego dotyczyć ono może jedynie ustalenia czy dany składnik wchodzi czy też nie w skład tego majątku oraz rozstrzygnięcia sporu co do ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym (art. 567 § 1 i 2 KPC).

Kategoria:

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych