Blog

Czy orzeczenie rozwodu z winy jednego z małżonków może mieć znaczenie przy ustalaniu nierównych udziałów w majątku wspólnym?

Jak to wynika z przepisu art. 43 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków może żądać ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Z reguły z takim roszczeniem występuje się w sprawie o podział majątku wspólnego. Koniecznymi przesłankami do takiego ustalenia jest różny stopień przyczynienia się do powstania tego majątku oraz przemawiające za tym ważne powody. W związku z tym zagadnieniem pojawia się pytanie - czy orzeczenie rozwodu z winy jednego z małżonków może mieć znaczenie przy ustalaniu nierównych udziałów w majątku wspólnym? Jeżeli żądanie ustalenia nierównych udziałów skierowane zostało przeciwko temu małżonkowi, co do którego sprawie o rozwód sąd ustalił, że ponosi wyłączną winą za rozkład pożycia polegającą na uchylaniu się przez tego małżonka od zaspokajania potrzeb rodziny, uchylaniu się od pracy zarobkowej, marnotrawieniu majątku wspólnego czy też zaciąganiu zadłużeń, a nadto małżonek ten przyczynił się w mniejszym stopniu do powstania majątku wspólnego to orzeczenie rozwodu z jego winy może mieć znaczenie przy ustalaniu zasadności żądania ustalenia nierównych udziałów. Jeżeli natomiast małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, przeciwko któremu skierowanie jest żądanie ustalenia nierównych udziałów przyczynił się w równym lub większym stopniu do powstania majątku wspólnego to orzeczenie jego wyłącznej winy w wyroku rozwodowym nie będzie miało żadnego znaczenia dla ustalenia nierównych udziałów. Jeżeli bowiem małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia nie przyczynił się w mniejszym stopniu do powstania majątku wspólnego to brak jest najważniejszej z koniecznych przesłanek warunkujących ustalenie nierównych udziałów.

Kategoria:

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych