Blog

Czy w sprawie o podział majątku wspólnego sąd jest związany wnioskami małżonków co do składu ich majątku wspólnego?

Co w sytuacji, gdy w toku postępowania dowodowego w sprawie o podział majątku wspólnego okaże się, że w skład tego majątku wchodzą jeszcze inne niż wskazane przez strony składniki majątkowe. W postępowaniu w sprawie o podział majątku wspólnego stron sąd nie jest związany wnioskami małżonków co do składników stanowiących ich majątek wspólny. Oznacza to, że jeżeli w toku takiego postępowania sąd ustali, że istnieje jeszcze inny majątek zgromadzony przez strony w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej to wówczas uwzględni go w sprawie o podział majątku wspólnego.

Kategoria:

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych