Blog

Kiedy odmowa zgody na rozwód może być uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego, a kiedy taka sprzeczność zachodzić nie będzie?

W razie wytoczenie powództwa o rozwód przez jednego z małżonków, drugi z małżonków może albo wyrazić zgodę na rozwód, albo też odmówić jej wyrażenia. Odmowa zgody na rozwód może być uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego w sytuacji, gdy z wynika z nienawiści czy próby odwetu. Sam upływ czasu od ustania pożycia, nawet długotrwały nie musi świadczyć o tym, że odmowa zgody na rozwód jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Odmowa na rozwód wynikająca z poczucia krzywdy małżonka albo pozytywnego uczucia do współmałżonka również nie powinna być uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego. Poza tym za sprzeczną z tymi zasadami nie może być uznana odmowa wynikająca z tego, że sytuacja majątkowa małżonka po rozwodzie ulegnie pogorszeniu.

Kategoria:

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych