Blog

Czy rozwodzący się małżonek może cofnąć (odwołać) wyrażonę przez siebie zgodę na rozwód bez orzekania o winie?

Może zdarzyć się taka sytuacja, że małżonek zechce odwołać wcześniej wyrażoną przez siebie w postępowaniu rozwodowym przed sądem I instancji zgodę na rozwód bez orzekania o winie.

Cofnięcie takiej zgody w toku postępowania przed Sądem I Instancji skutkuje tym, że Sąd z urzędu będzie musiał ustalić winę za rozkład pożycia stron, bowiem rozwód bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron możliwy jest tylko wówczas, gdy obie strony wyrażą na to zgodę. Pojawia się pytanie - co w sytuacji, gdy już po wydaniu, ale przed uprawomocnieniem się Wyroku rozwodowego małżonek zechce cofnąć zgodę na rozwód bez orzekania o winie? Należy wówczas złożyć  w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku rozwodowego wniosek o uzasadnienie tego wyroku oraz jego doręczenie. Po otrzymaniu wyroku rozwodowego z uzasadnieniem należy wnieść apelację, w której rozwodzący się małżonek może cofnąć wyrażoną przez siebie przed sądem I instancji zgodę na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie. Terminy do złożenia wniosku o uzasadnienie oraz apelacji, jak również wymogi formalne, jakim mają odpowiadać te pisma określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Kategoria:

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych