Blog

Czy zmiana nazwiska jednego z rodziców rozciąga się również na ich małoletnie dzieci?

Sytuacja jest prosta, gdy zmiana nazwiska dotyczy obojga rodziców. W takim bowiem przypadku zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na ich małoletnie dzieci jak również na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa (art. 8 ust. 1 ustawy o zmianie imienia i nazwiska).

Sytuacja natomiast komplikuje się w przypadku zmiany nazwiska tylko przez jednego z rodziców. Wówczas zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę. Zgoda rodzica nie jest potrzebna jeżeli nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Zgoda drugiego rodzica będzie natomiast potrzebna w sytuacji, gdy rodzic ten ma ograniczoną władzę rodzicielską. Przy tym zaznaczenia wymaga, że jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat to do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko (art. 8 ust. 2 ustawy o zmianie imienia i nazwiska) Natomiast w przypadku gdy brak jest porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka ( art. 8 ust. 3 ustawy o zmianie imienia i nazwiska).

Kategoria:

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych