Blog

Czy na wyjazd dziecka za granicę na pobyt stały z rodzicem, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej potrzeba jest zgoda drugiego rodzica?

Może zdarzyć się taka sytuacja, że rodzic, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej zechce wyjechać z dzieckiem za granicę na pobyt stały. Pojawia się wówczas pytanie czy do takiego wyjazdu dziecka potrzeba jest zgoda drugiego z rodziców?

Jeżeli rodzic ten jest pozbawiony władzy rodzicielskiej to jego zgoda w takiej sytuacji nie bedzie potrzebna. Jego zgoda natomiast będzie potrzebna, jeżeli ma on pełną władzę rodzicielską lub jego władza rodzicielska jest ograniczona. W razie nie wyrażenia przez niego zgody na wyjazd dziecka za granicę na pobyt stały z rodzicem, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej koniecznym jest wystąpienie do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na podstawie art. 97 § 2 KRO. W związku z omawianym zagadnieniem pojawia się pytanie czy w razie braku porozumienia między rodzicami odnośnie krótkotrwałego wyjazdu dziecka za ganicę również potrzebne będzie zezwolenie sądu? W razie braku porozumienia między rodzicami na krótkowtrwały wyjazd dziecka za granicę rozstrzyga sąd opiekuńczy, gdyż taki wyjazd również należy do istotnych spraw dziecka.

Kategoria:

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych