Blog

Czy pozostawanie w konkubinacie przez uprawnionego do alimentacji rozwiedzionego małżonka jest przesłanką wygaśnięcia wobec niego obowiązku alimentacyjnego drugiego z rozwiedzionych małżonków?

Nie jest ustawową przesłanką wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, pozostawanie w konkubinacie przez małżonka uprawnionego do alimentów.

Jednakże fakt pozostawania takiego małżonka w konkubinacie może mieć wpływ na zakres obowiązku alimentacyjnego. Nie powoduje też wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego zawarcie przez małżonka uprawnionego do alimentów ślubu kościelnego, ale taka okoliczność może mieć znaczenie przy ocenie czy dochodzone roszczenie jest zgodne z zasadami współżycia społecznego.

Kategoria:

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych