Blog

Czy postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem może być wydane na posiedzeniu niejawnym?

Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem może być wydane na posiedzeniu niejawnym tylko wówczas, gdy zachodzi wypadek niecierpiący zwłoki, o czym mówi przepis art. 756 ze zn. 1 kodeksu postępowania cywilnego. Zaznaczyć przy tym należy, że nawet w wypadku niecierpiącym zwłoki na posiedzeniu niejawnym sąd może jedynie uwzględnić wniosek o udzielenie zabezpieczenia kontaktów. Zatem w oparciu o ten przepis na posiedzeniu niejawnym nie może nastąpić oddalenie wniosku o zabezpieczenie. Poza tym obecnie sąd może wydać postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów z dzieckiem (niezależnie czy uwzględnia, czy oddala wniosek o zabezpieczenie) na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 15zzs ze zn. 1 pkt. 2) ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Pamiętać przy tym należy, że sąd w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, tylko wtedy, jeżeli żadna ze stron nie sprzeciwiła się temu w terminie 7 dni od dnia doręczenia jej zawiadomienia o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne.

Kategoria:

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych