Blog

Faktyczna pomoc małżonka przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez współmałżonka a odpowiedzialność solidarna małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez małżonka prowadzącego przedsiębiorstwo.

Może zdarzyć się taka sytuacja, że jeden z małżonków pomaga faktycznie drugiemu przy prowadzeniu przedsiębiorstwa. Czy w sytuacji, gdy małżonków tych łączy majątkowa wspólność ustawowa to faktyczna pomoc przy prowadzeniu działalności gospodarczej stanowi źródło odpowiedzialności solidarnej małżonków? Nie, bowiem odpowiedzialność za zobowiązania solidarne wynikać może albo z ustawy, albo z czynności prawnej. Faktyczna pomoc małżonku świadczona przez drugiego przy prowadzeniu przedsiębiorstwa nie stanowi źródła odpowiedzialności solidarnej małżonków. Tak samo przedstawia się sytuacja, gdy jeden z małżonków wyraził zgodę na prowadzenie przez współmałżonka działalności gospodarczej. I w tym bowiem przypadku małżonkowie nie odpowiadają solidarnie za dług zaciągnięty przez jednego z nich w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdyż zgoda generująca taką odpowiedzialność musiałaby dotyczyć konkretnego zobowiązania.

Kategoria:

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych