Blog

Przykłady okoliczności, które wyłączają bezprawność naruszenia dobra osobistego.

Jak to wynika z przepisu art. 24 kodeksu cywilnego w sprawie o ochronę dóbr osobistych powód nie musi udowadniać bezprawności naruszenia dobra osobistego, bowiem to na pozwanym spoczywa obowiązek wykazania, że naruszenie danego dobra osobistego nie było bezprawne. W związku z tym pojawia się pytanie – jakie okoliczności wyłączają bezprawność naruszenia dobra prawnego? Okolicznością taką jest zgoda osoby, której dane dobro osobiste dotyczy. Zgoda ta musi odnosić się do konkretnego dobra. Istnieją oczywiście dobra osobiste co do których taka zgoda będzie wyłączona. Ponadto nie będzie bezprawnym takie naruszenie dóbr osobistych, które następuje bądź na podstawie przepisu prawa bądź też jest działaniem w granicach prawem dozwolonych. Okolicznością wyłączającą bezprawność jest także działanie w ochronie uzasadnionego interesu społecznego.

Kategoria:

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych