Blog

Środki ochrony przysługujące w przypadku naruszenia dóbr osobistych.

Środki ochrony, jakie przysługują osobie, której dobra osobiste zostały zagrożone lub naruszone przewiduje art. 24 kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności poszkodowany naruszeniem dóbr osobistych może żądać zaniechania dalszych naruszeń. Należy przy tym pamiętać o konkretnym i dokładnym określeniu działań, które mają być zaniechane. Po drugie osoba, której dobro osobiste zostało naruszone może żądać dopełnienia przez osobę - która dopuściła się tego naruszenia - czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków. W szczególności chodzi tutaj o złożenie oświadczenia, którym z reguły są przeprosiny. Treść takiego oświadczenia powinna być konkretnie określona. Zaznaczyć wyraźnie trzeba, że sąd nie jest związany treścią takiego oświadczenia i może ją modyfikować. Poszkodowany ma również możliwość żądania zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny. Ponadto istnieje możliwość dochodzenia naprawienie szkody majątkowej przez osobę, której dobra osobiste zostały naruszone i na skutek tego została wyrządzona jej taka szkoda.

Kategoria:

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych