Blog

Czas trwania obowiązku alimentacyjnego ciążącego na małżonku, który został uznany za winnego rozkładu pożycia.

W sytuacji, gdy sąd w wyroku rozwodowym zasądził alimenty od małżonka uznanego za winnego rozkładu pożycia to jego obowiązek alimentacyjny jest bezterminowy. Nie ma przy tym znaczenia czy uprawnionym do alimentów jest w takim przypadku małżonek niewinny czy też małżonek, który również został uznany za winnego tego rozkładu. Wygaśnięcie tego obowiązku następuje wtedy, gdy małżonek uprawniony do alimentów zawrze nowy związek małżeński. Jednakże do obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi małżonkami mógłby znaleźć zastosowanie przepis art. 144 ze zn. 1 KRO, zgodnie z którym obowiązany do alimentów może uchylić się od tego obowiązku, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Zauważyć należy też, że w przypadku omawianego obowiązku alimentacyjnego zastosowanie może znaleźć art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na podstawie którego w razie zaistnienia okoliczności uzasadniającej obniżenie świadczenia alimentacyjnego małżonek rozwiedziony - który jest zobowiązany do tego świadczenia - będzie mógł na podstawie tego przepisu wytoczyć powództwo o obniżenie alimentów.

Kategoria:

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych