Blog

Jakie powody mogą uzasadniać ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej, o której mowa w art. 52 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego?

Przepis ten przewiduje możliwość ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Powództwo takie może wytoczyć każdy z małżonków. Wyraźnego zaznaczenia wymaga, że uwzględnienie powództwa w takiej sprawie możliwe jest tylko w razie zaistnienia ważnych powodów, które ustanowienie takiej rozdzielności uzasadniają. W związku z tym pojawia się następujące pytanie – co należy rozumieć pod pojęciem “ważne powody”? Przykładem takich okoliczności może być w szczególności marnotrawienie przez małżonka majątku wspólnego, trwonienie przez niego wynagrodzenia za pracę, alkoholizm, zaprzestanie przyczyniania się przez małżonka do zaspokajania potrzeb rodziny czy też brak współdziałania małżonka przy wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym (który często wynika z zaistnienia między małżonkami separacji faktycznej).

Kategoria:

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych