Blog

Czy jest możliwe orzeczenie separacji w trybie nieprocesowym?

Separacja może być orzeczenia albo w trybie procesowym albo nieprocesowym. Jak to wynika z art. 61 ze zn. 1 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd może orzec separację w trybie postępowania nieprocesowego pod warunkiem, że obie strony zgodnie wniosły o jej orzeczenie oraz nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci. Przy tym zaznaczyć należy, że zgoda obojga małżonków, o której mowa w poprzedzającym zdaniu musi być aktualna na chwilę orzekania przez sąd o separacji. Cofnięcie takiej zgody w toku postępowania skutkować będzie jego umorzeniem.

Kategoria:

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych