Blog

Co w sytuacji, gdy w sprawie o podział majątku wspólnego między stronami istnieje spór co do wartości nieruchomości wchodzącej w jego skład...

...a brak jest wniosku dowodowego którejkolwiek ze stron o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu wyceny nieruchomości?

 

W postępowaniu w sprawie o podział majątku wspólnego może zdarzyć się taka sytuacja, że żadna ze stron nie zgłosi wniosku dowodowego o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu wyceny nieruchomości, pomimo, że między uczestnikami istnieje spór co do wartości nieruchomości objętej tym postępowaniem. W związku w tym zagadnieniem pojawia się następujące pytanie – czy wówczas sąd z urzędu dopuści taki dowód? Tak, gdyż w takim przypadku sąd z urzędu ma obowiązek przeprowadzenia takiego dowodu. Sąd bowiem jak to wynika z art. 567 § 3 KPC w zw. z art. 684 KPC w sprawie o podział majątku wspólnego obligatoryjnie musi ustalić wartość tego majątku do czego w świetle art. 278 § 1 kodeksu postępowania cywilnego konieczne będzie przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu wyceny nieruchomości.

Kategoria:

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych