Blog

Termin wytoczenia powództwa o przedłużenie obowiązku alimentacyjnego, o którym mowa w art. 60 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Jeśli małżeństwo zostało rozwiązane bez orzekania o winie stron a w wyroku rozwodowym orzeczono alimenty od jednego z rozwiedzionych małżonków na rzecz drugiego to orzeczony obowiązek alimentacyjny wygasa z upływem 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu, chyba, że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd na żądanie uprawnionego przedłuży ten termin (art. 60 § 3 KRO). W związku z tą kwestia pojawia się następujące pytanie – czy możliwe jest wystąpienie z powództwem o przedłużenie tego terminu już po jego upływie, w sytuacji, wyjątkowe okoliczności, o których mowa w przepisie art. 60 § 3 KRO nastąpiły jeszcze przed jego upływem? Tak, jest to możliwe, ważne jedynie, aby wyjątkowe okoliczności wymienione w tym przepisie powstały przed upływem 5 letniego terminu, o którym w nim mowa. Dodać przy tym należy, że możliwe jest połączenie w jednym pozwie żądania przedłużenia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym z żądaniem zasądzenia alimentów. W wyroku przedłużającym rzeczony obowiązek powinno być wskazane – oczywiście jeżeli istnieje taka możliwość - o jaki czas następuje przedłużenie obowiązku alimentacyjnego.

Kategoria:

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych