Blog

Czy art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego będzie mieć zastosowanie również w przypadku faktycznej separacji małżonków?

Jak to wynika z art. 27 Kro oboje małżonkowie obowiązani są przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli.

Pojawia się pytanie czy obowiązek w tym zakresie trwa pomimo, że między małżonkami nastąpiła faktyczna separacja? Faktyczna sepracja małżonków nie wyklucza wystąpienia przez jednego z małzonków przeciwko drugiemu z pozwem o przyczynianie się do zaspokojenia potrzeb rodziny w oparciu o przepis art. 27 KRO.  Przy tym nie ma tutaj znaczenia czy małżonek, który występuje z takim pozwem znajduje się w niedostatku, gdyż w niniejszym przypadku chodzi o wyrównanie stopy życiowej małżonków. Dlatego też obowiązek ten ma szerszy charakter niż zwykły obowiązek alimentacyjny. Nie ma też znaczenia taka okoliczność, że między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa. Obowiązek alimentacyjny orzeczony na podstawie niniejszego przepisu wygasa w chwilą uprawomocnienie się wyroku rozwodowego.

Kategoria:

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych