Blog

W jaki sposób może być w wyroku rozwodowym uregulowana władza rodzicielska nad wspólnym małoletnim dzieckiem stron?

Orzeczenie o władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym jest obowiązkowe. W sentencji wyroku rozwodowego rozstrzygając w przedmiocie władzy rodzicielskiej sąd może orzec, że powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom.

Innym możliwym rozsztrzygnieciem w tym przedmiocie jest powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Przy tym należy zaznaczyć, że sąd może również ograniczyć władzę rodzicielską obojgu lub jednemu z rodziców poprzez ustanowienie stałego nadzoru kuratora nad jej wykonywaniem. Sąd może też - w razie istnienia ku temu przesłanek - orzec o pozbawieniu jednego lub obojga rodziców władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron. Jeżeli natomiast zachodzą podstawy do zawieszenia władzy rodzicielskiej sąd może orzec o zawieszeniu władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron jednemu z rodziców lub obojgu.

Kategoria:

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych