Blog

Czy w razie zawarcia przez rozwodzących się małżonków porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem...

...oraz o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie sąd nadal musi orzekać w tym zakresie w wyroku rozwodowym?

Rozwodzący się małżonkowie mogą (ale nie muszą) zawrzeć porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej nad ich małoletnim dzieckiem i o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Pojawia się w związku z tym zagadnieniem następujące pytanie - czy w razie zawarcia przez nich takiego porozumienia sąd orzekający w sprawie rozwodowej nadal musi w wyroku orzekać o tych kwestiach? Zawarcie przez rozwodzących się małżonków porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej nad ich dzieckiem oraz o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie nie skutkuje tym, że sąd nie musi orzekać o tym w wyroku rozwodowym. Sąd jedynie nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem na zgodny wniosek stron. Zatem sąd obligatoryjnie musi orzec w wyroku rozwodowym o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron, a kontaktach z dzieckiem nie musi orzekać, gdy obie strony o to zgodnie wnoszą.

Kategoria:

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych