Blog

Jak rozkłada się ciężar dowodu w sprawie o ochronę dóbr osobistych?

O tym jak rozkłada się ciężar dowodu w sprawach o ochronę dóbr osobistych stanowi art. 24 kodeksu cywilnego. W sprawie roszczeń o ochronę dóbr osobistych na powodzie spoczywa ciężar wykazania istnienia określonego (konkretnego) dobra osobistego oraz faktu naruszenia przez pozwanego tego dobra. Powód natomiast nie musi wykazywać bezprawności naruszenia jego dobra osobistego, gdyż to na pozwanym spoczywać będzie obowiązek udowodnienia, że jego działanie naruszające dobra osobiste powoda nie było bezprawne. W przypadku dochodzenia w sprawie o ochronę dóbr osobistych zadośćuczynienia powód musi wykazać, że naruszenie dóbr osobistych było zawinione. Naprawienia szkody majątkowej powód może żądać na zasadach ogólnych.

Kategoria:

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych