Blog

Kiedy w sprawie o podział majątku wspólnego nie będzie możliwe rozliczenie kwot pieniężnych pobranych przez jednego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej bez zgody współmałżonka?

Może zdarzyć się taka sytuacja, że jeden z małżonków, bez zgody drugiego z nich w czasie trwania wspólności ustawowej pobrał z rachunku bankowego wchodzące w skład majątku wspólnego środki pieniężne. Pojawia się wówczas pytanie – czy pobrane przez niego kwoty pieniężne będą podlegać rozliczeniu w postępowaniu o podział majątku wspólnego? Środki te nie będą podlegać rozliczeniu tylko wtedy, gdy małżonek, który je pobrał udowodni, że zostały one przeznaczone albo na zaspokojenie bieżących kosztów utrzymania rodziny albo na jego usprawiedliwione potrzeby. Zatem, jeżeli małżonek pobrane środki przeznaczył na inne niż wymienione powyżej cele to będą one mogły być rozliczane w toku sprawy o podział majątku wspólnego.

Kategoria:

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych