Blog

Czy w postępowaniu nieprocesowym w sprawie o separację na zgodne żądanie stron sąd ustala, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia?

Jak to wynika z przepisu art. 61 ze zn. 3 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Sąd orzekając separację na podstawie zgodnego żądania stron w trybie nieprocesowym nie ustala, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. W takim przypadku zbędny jest wniosek stron o to, aby sąd nie orzekał o winie. Wystarczy bowiem, że małżonkowie zgodnie wniosą o orzeczenie separacji. Natomiast w przypadku separacji w postępowaniu procesowym sąd z urzędu ustala winę za rozkład pożycia, chyba, że małżonkowie zgodnie wniosą o zaniechanie orzekania o winie (art. 61 ze zn. 3 § 1 KRO).

Kategoria:

Informujemy iż w celu badań statystycznych oraz oceny działania strony i treści na niej dostarczanych jak również w celu poprawy jakości świadczonych usług nasza strona stosuje pliki cookies zgodnie z polityką prywatności i cookies. Polityka prywatności i cookies

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych